محتوای لیبل حرارتی

چاپ لیبل

دستبند بیمار بزرگسال سفید

دستبند بیمار بزرگسال سفید زبرا برای شناسایی بیمارها در مکان هایی مانند بیمارستان ها، درمانگاه ها و … مورد استفاده قرار می گیرد، این مچ بند های بیمارستانی رنگ های مختلفی دارند و این مدل دستبند. بیمار زبرا به رنگ سفید میباشد، عمل چاپ روی این مچ بند بیمار Z-Band به روش حرارتی مستقیم انجام …

دستبند بیمار بزرگسال سفید ادامه »

چاپ لیبل

چرا ازمچ بند بیمارستانی باید استفاده کنیم

چرا از مچ بند بیمارستانی باید استفاده کنیم مچ بندهای پزشکی به مراکز درمانی و کارکنان پزشکی اجازه می دهد تا هویت بیماران را در طول مشاوره و در طول مدت مراقبت تضمین کنند. علاوه بر این، ایمنی بیمار تضمین می شود زیرا امکان تعویض دستبند وجود ندارد. این دستبند شناسایی زمانی که برای اولین …

چرا ازمچ بند بیمارستانی باید استفاده کنیم ادامه »

چاپ لیبل

نوع رنگ دستبند شناسایی بیمار

نوع رنگ دستبند شناسایی بیمار ابتالء به آلرژی : در این شرایط استفاده از دستبند قرمز رنگ با کد هشدار آلرژی(ALLERGY (مي تواند کمک کننده باشد. 8 – ناتواني فیزیكي: استفاده از دستبند صورتي با کد هشدار بیمار ناتوان، هشدار وضیعت فیزیكي بیمار LIMB( (ALERT در این قبیل بیماران مي تواند مفید واقع شود. – …

نوع رنگ دستبند شناسایی بیمار ادامه »

چاپ لیبل

لیبل داروهای بیهوشی

لیبل داروهای بیهوشی برسد و سپس این اطالعات توسط شرکت سازنده دستبند به کد تبدیل میشود. پس از آن تصویر کد مورد نیاز انتخاب و توسط یک چاپگر )حرارتي( بر روی دستبند چاپ میگردد . بارکدخوان )اسكنر لیبل (: پس چاپ شدن بارکد ها و اطالعات بر روی دستبند و از یک اسكنر استفاده مي …

لیبل داروهای بیهوشی ادامه »

چاپ لیبل

دستبند بیمار با طلق محافظ

دستبند بیمار با طلق محافظ درمجموع با توجه به استحكام باالی دستبند، دارا بودن قفل پالستیكي،خاصیت ضد حساسیت، قابلیت ضد عفوني، جنس بسیار لطیف آن و خاصیت آنتي باکتریال آن، باید بگویم که این منحصر به فرد ترین نوع دستبند تا کنون است. لیبل دستبند بیمار با طلق محافظ: بي شک طراحي این دستبند بسیار …

دستبند بیمار با طلق محافظ ادامه »

چاپ لیبل

دستبند بزرگسال و دستبند نوزاد

دستبند بزرگسال و دستبند نوزاد لذا در بستری های طوالني مدت ممكن است استفاده از انواع دیگری از دستبندها مناسب تر باشند. دستبند پالستیكي ساده: جنس دستبند از نوعي ترکیب کاغذ و پالستیک است که بسیار محكم و در عین حال لطیف مي باشد. در این نوع دستبند ،جهت استفاده بر روی دست بیمار از …

دستبند بزرگسال و دستبند نوزاد ادامه »

چاپ لیبل

دستبندهای شناسایي بیمار

دستبندهای شناسایي بیمار و دستبندهای هشدار مقدمه یكي از موارد تضمین کنندهی ایمني بیمار، شناسایي صحیح وی ميباشد. شناسایي بیمار، از بدو ورود و در هنگام پذیرش بیمار، شروع شده و لیبل در طي ارائهی مراقبتهای سالمت نیز باید انجام شود. از طرفي در طي دوره درمان و مراقبت برخي خطرات ممكن است سالمت بیمار …

دستبندهای شناسایي بیمار ادامه »

چاپ مچبند شناسایی بیماران

چاپ مچبند شناسایی بیماران دستور العمل شناسایی صحیح بیما ران در صورتی که بیمارکودک یا معلول ذهنی بوده یا قادر به تکلم نبوده یا هوشیار نمی باشد، با پرسش مشخصات بیمار از والدین و یا وابستگان درجه یک وی، ایشان را به طور صحیح شناسایی نمایید. به منظور پیش گیری از وقوع حوادث ناگوار درترانسفوزیون …

چاپ مچبند شناسایی بیماران ادامه »

چاپ لیبل

مچ بندهای شناسایی بیمار دارای بارکد

مچ بندهای شناسایی بیمار دارای بارکد همچنین می توانند این قابلیت را برای کارکنان ایجاد کنند که بتوانند کدها و اطلاعات مربوط به بیماران را اسکن و وارد سیستم کامپیوتری نمایند و به این ترتیب به جای داده های دستی که بعدا وارد سیستم می‎شوند، ضبط اطلاعات را بهینه نمایند. دستبندهای بیمارستانی چند سالی است …

مچ بندهای شناسایی بیمار دارای بارکد ادامه »

چاپ لیبل

انواع مچبند شناسایی بیماران

انواع مچبند شناسایی بیماران که با استفاده از دستبندهای هشدار مي توان از وقوع آنها جلوگیری نمود. این دستبندها احتمال خطاهای پزشكي را کاهش مي دهند و به پرستاران و پزشكان کمک ميکنند تا وضعیت بیمار را به دقت پیگیری کنند. چنین خطاهایي نه تنها باعث درد و یا تلفات جاني مي شود، بلكه منجر …

انواع مچبند شناسایی بیماران ادامه »

پیمایش به بالا