چاپ لیبل

انواع برچسب حرارتی

انواع برچسب حرارتی انواع برچسب حرارتی لیبل های آزمایشگاهی در دو نوع کاربردی که هر کدام مناسب برای استفاده در زمینه های مختلفی هستند، تولید و عرضه می شوند.در ادامه ی متن به انواع لیبل حرارتی و زمینه های کاربردی هر کدام اشاره می کنیم ● لیبل حرارتی عادی، این نوع لیبل حرارتی کاربرد فراوانی …

انواع برچسب حرارتی ادامه »