چاپ لیبل

انواع دستبند شناسایی بیمار رنگی

انواع دستبند شناسایی بیمار رنگی نکاتی بسیارمهم در رابطه با فرایند شناسایی مواردی که الزامی است بر روی دستبند نوزادان مشخص شود: نام و نام خانوادگی مادر (نام پدر درمورد اسامی مشابه تاریخ تولد دقیق جنسیت نوزاد ساعت تولد شماره پرونده مادر و اسم مادر در اسرع وقت بعد از تولد نوزاد و قبل از ترک بلوک‌ زایمان، باید برای نوزاد دوباره شناسایی تهیه کرده و پس از چک مجدد با مشخصات مادر، به مچ پاهای وی ببندید. در صورت گم شدن مچ بند …

انواع دستبند شناسایی بیمار رنگی ادامه »