چاپ ریبون

چاپ ریبون جوهر چاپ ریبون فعال است و سیگنال های بازخوانی را از تداخل اثر انگشت و گرد و غبار تضمین می کند. برچسب‌های امنیتی نقاط کوانتومی فقط با تحریک UV قابل مشاهده هستند، که اولین لایه امنیت را ارائه می‌کند، در حالی که PUF قبل از چاپ جوهر افشان، شیشه‌های پوشش‌داده‌شده با اکسید ایندیم-قلع …

چاپ ریبون ادامه »