چاپ لیبل

انواع لیبل های حرارتی

 انواع لیبل های حرارتی انواع لیبل های حرارتی در بین انواع گوناگون لیبل ها، لیبل های حرارتی جزء مورد هایی هستند که از میزان تقاضای بالایی برخوردار هستند.لیبل حرارتی و یا به عبارتی دیگر ترمال دارای جنسی از نوعی کاغذ است که سطحش شامل پوششی حساس به حرارت می باشد. شایان ذکر است که لیبل های …

انواع لیبل های حرارتی ادامه »