چاپ لیبل

انواع لیبل های کاعذی

انواع لیبل های کاعذی انواع لیبل های کاعذی لیبل کاغذی را بر اساس چند دسته تقسیم بندی می کنند . این دسته بندی های عبارت است از: اندازه و سایز خود لیبل تعداد ردیف های رول تعداد برچسبی که در هر رول چیده شده استآزمایشگاهی برچسب از نظر جنس مانند مات یا گلاسه چاپ لیبل …

انواع لیبل های کاعذی ادامه »