چاپ لیبل

برچسب‌گذاری مواد غذایی

برچسب‌گذاری مواد غذایی برچسب‌گذاری مواد غذایی در جلوی بسته، اطلاعات تغذیه‌ای ساده‌شده در جلوی بسته‌بندی مواد غذایی است که هدف آن کمک به مصرف‌کنندگان در انتخاب مواد غذایی است. این می تواند یک تکرار جزئی از اطلاعات مندرج در اعلامیه تغذیه باشد (به عنوان مثال، ارزش انرژی به تنهایی یا ارزش انرژی همراه با مقادیر …

برچسب‌گذاری مواد غذایی ادامه »