چاپ لیبل

برچسب اکریلیک

برچسب اکریلیک  برچسب اکریلیک ضد لکه و انعطاف پذیر، این برچسب های سفید دائمی و دارای پشت فویل با فرمول خاص ما از چسب اکریلیک بدون اسید Perma/Seal پوشانده شده اند که واقعا به جعبه ها، کتاب ها، پلی استر و غیره می چسبد. مانع فویل منحصر به فرد از جوهرهای سطحی جلوگیری می کند. …

برچسب اکریلیک ادامه »