چاپ لیبل

برچسب میوه صادراتی

برچسب میوه صادراتی برچسب میوه صادراتی یکی از ملزومات و عملیاتی که روی میوه های صادراتی باید انجام شود برچسب میوه می باشد که به عنوان یک نماد تبلیغاتی روی ان قرار داده می شود به طوری که تک تک میوه های صادراتی دارای این برچسب هستند و به صورت دستی یا ماشینی این برچسب …

برچسب میوه صادراتی ادامه »