چاپ لیبل

برچسب های کاغذ انتقال حرارتی

برچسب های کاغذ انتقال حرارتی انتخاب خوبی هستند که حرارت مستقیم مناسب نیست یا کیفیت چاپ روبان ترجیح داده می شود. برچسب های مصنوعی انتقال حرارتی انتخاب خوبی برای برچسب زدن در فضای باز و کاربردهایی هستند که سطوح بالایی از رطوبت یا خراش انتظار می رود. درباره نوارهای انتقال حرارتی ما بیشتر بیاموزید. چاپگرهای …

برچسب های کاغذ انتقال حرارتی ادامه »