چاپ لیبل

برچسب چاپی کیسه خون

برچسب چاپی کیسه خون لوله باز می شود و خون به یک فیلتر گلبول سفید تخلیه می شود که شبیه یک پف پودر در یک جعبه فشرده است. گلبول های سفید در پف پودر باقی می مانند و تنها گلبول های قرمز به کیسه نهایی تخلیه می شوند. فناوری Components لوله را مهر و موم …

برچسب چاپی کیسه خون ادامه »