چاپ لیبل

خرید دستبند شناسایی بیمار کودک

خرید دستبند شناسایی بیمار کودک خرید دستبند شناسایی بیمار با توجه به اینکه نام نوشته شده روی مچ بند مطابق با نام موجود در پرونده الکترونیکی بیمارستان است، در 32 مچبند (8.67%) بی نظمی مشاهده شد که 25 مورد از این مچ بند نام ناقص بیمار و 2 مورد دارای نام ناقص بود. نام خانوادگی …

خرید دستبند شناسایی بیمار کودک بیشتر بخوانید »