چاپ لیبل

دسبند شناسایی بیماران

دسبند شناسایی بیماران دسبند شناسایی بیماران شرح گزارش مورد توضیحات محصول چاپگر لیبل حرارتی عمده فروشی C898 علامت N 203dpi 1. محل چاپ دقیق با دستگاه قفل 2. چاپگر حرارتی 80 میلی متری ما با چاپ با سرعت بالا 3. چاپگر حرارتی 80 میلی متری ما با چاپ گسترده 4.0.5mm|محل دقیق با شکاف کمتر از …

دسبند شناسایی بیماران ادامه »