chaplable

دستبند بیمارستانی نونهال

دستبند بیمارستانی نونهال دستبند بیمارستانی نونهال نرم افزار برچسب زنی نرم افزار برچسب گذاری آزمایشگاهی روشی آسان و کارآمد برای ایجاد برچسب های نمونه و شناسه آزمایشگاهی است. نرم افزاری که به طور خاص برای آزمایشگاه نوشته شده است می تواند به ردیابی نمونه و مدیریت نمونه و همچنین شناسایی ابزار و تجهیزات موجود در …

دستبند بیمارستانی نونهال ادامه »