چاپ لیبل

دستبند شناسایی بیمارستانی بیمار

 دستبند شناسایی بیمارستانی بیمار دستبند شناسایی بیمارستانی بیمار شناسایی یک بیمار یا نوزاد با یک مچ بند یا دستبند بیمار دارای بارکد در هنگام پذیرش، اولین قدم برای بهبود پردازش دقیق بیمار است. هنگامی که مچ بند در جای خود قرار دارد، دستورالعمل های تست و دارو، نمونه ها، روش های پزشکی و حتی صدور …

دستبند شناسایی بیمارستانی بیمار بیشتر بخوانید »