چاپ لیبل

دستبند شناسایی بیمارستان

دستبند شناسایی بیمارستان مچبند شناسایی بیمار اول، چگونه شناسه سیار بیمار و راه حل‌های راستی‌آزمایی امروزی برای کاهش خطر و افزایش ایمنی بیمار و خطر انطباق با مقررات در بیمارستان‌ها و سایر محیط‌های مراقبت‌های بهداشتی بالینی کار می‌کنند؟ در حالی که بیشتر بیمارستان‌ها از سیستم‌های اسکن بارکد و چاپ مچ‌بند برای بیماران ورودی استفاده می‌کنند، …

دستبند شناسایی بیمارستان بیشتر بخوانید »