دستبند شناسایی بیمار روانی

دستبند شناسایی بیمار روانی

دستبند شناسایی بیمار روانی در رابطه با واحد بستری روانپزشکی، تنها دلیل ارائه شده توسط خود بیماران مبنی بر عدم استفاده از مچ بند این بود. که آنها علاقه ای به استفاده از مچ بندهای تعیین شده توسط بیمارستان نداشتند. در جستجوی منابعی که ممکن است به درک این نتیجه کمک کند، یک مطالعه واحد …

دستبند شناسایی بیمار روانی بیشتر بخوانید »