چاپ لیبل

دستبند شناسایی بیمار قلبی

دستبند شناسایی بیمار قلبی دستبند شناسایی بیمار قلبی بزرگسال قرمز در بیمارستان ها و مراکز درمانی جهت شناخت بیمارانی که به مواد خاصی آلرژی دارند، استفاده می شود. استفاده از مچبند بیمار یکی از روش های پیشگیری از خطا در شناخت بیماران است. محل مناسب برای بستن دستبند شناسایی بیمار، برروی مچ دستبند بیماران می …

دستبند شناسایی بیمار قلبی ادامه »