چاپ لیبل

دستبند شناسایی بیمار نوزاد

دستبند شناسایی بیمار نوزاد دستبند شناسایی بیمار نوزاد این برچسب از نوع حرارتی بوده و توسط لیبل پرینتر بیمارستانی بدون نیاز به ریبون چاپ می‌شود. این لیبل (مچ بند) جهت شناسایی و رهگیری بیماران بستری در بیمارستان استفاده می‌شود. . چاپ جهت ارائه خدمات به موقع و مؤثر به بیماران، از یک مچ بند پلاستیکی …

دستبند شناسایی بیمار نوزاد ادامه »