چاپ لیبل

دستبند شناسایی حرارتی ببیمار

دستبند شناسایی حرارتی ببیمار   دستبند شناسایی حرارتی ببیمار  دستبند شناسایی بیمار در واحد پذیرش حین تشکیل پرونده صادر می شود. 2-قبل ازنصب دستبند حتماً اطلاعات هویت خود  را بر روی دستبند که شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، سن (سال و ماه و روز ) و شماره پرونده می باشد را …

دستبند شناسایی حرارتی ببیمار ادامه »