چاپ لیبل

دستبند یا مچ بند بیمارستانی

دستبند یا مچ بند بیمارستانی دست بند یا مچ بند بیمارستانی  ابزاری است که جهت ثبت مشخصات فردی و اطلاعات پرونده بیمار شامل نام و نام خانوادگی جنسیت، سن، نام پزشک معالج، نتایج آزمایشات و … هنگام پذیرش در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. چاپ موارد کاربرد مچ بند بیمارستانی: درج مشخصات …

دستبند یا مچ بند بیمارستانی ادامه »