چاپ لیبل

دستور العمل شناسایی بیمار

دستور العمل شناسایی بیمار دستور العمل شناسایی بیمار دستبند شناسایی بیمار بزرگسال قرمز در بیمارستان ها و مراکز درمانی جهت شناخت بیمارانی که به مواد خاصی آلرژی دارند، استفاده می شود. استفاده از مچبند بیمار یکی از روش های پیشگیری از خطا در شناخت بیماران است. محل مناسب برای بستن دستبند شناسایی بیمار، برروی مچ …

دستور العمل شناسایی بیمار ادامه »