رول دست بند شناسایی بیمار

چاپ لیبل

 رول دست بند شناسایی بیمار

 رول دست بند شناسایی بیمار دست بندهای شناسایی بیمار  آپادانا در واقع بصورت یک رول از دستبندهاست که داخل همه انواع لیبل پرینترها قابل استفاده و چاپ میباشد. جهت چاپ دست بندهای آپادانا پرینترDELTA GP2120  بدلیل داشتن ابعاد کوچکتر و اشغال کمتر فضا توصیه ویژه ای  می شود . دستبندهای شناسایی بیمار آپادانادر سه اندازه نوزادان ، کودکان و بزرگسالان و در رنگ های مختلف موجود …

 رول دست بند شناسایی بیمار ادامه »

دستبند شناسایی بیماران

دستبند شناسایی بیماران ایمنی بیمار یک دغدغه جهانی در زمینه سالمت است که بیماران را در تمامی عرصه های خدمات سالمت در کلیه کشورهای جهان اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه، متأثر می سازد. مطالعات پژوهشی نشان داده اند که به طور متوسط حدود ٪1۰ از تمام موارد بستری، بیماران به درجات مختلف …

دستبند شناسایی بیماران ادامه »

پیمایش به بالا