چاپ لیبل

طراحی برچسب بطری آبمیوه

طراحی برچسب بطری آبمیوه طراحی برچسب بطری آبمیوه میتواند به شکل های مختلف و در رنگ های مختلف باشد زیرا آبمیوره ها داخل بطری های متفاوت و گاهی در پاکت های مقوایی هستند طراحی لیبل محصول بستگی به عوامل مختلفی دارد که یکی از آنها نوع بسته بندی محصول میباشد چاپ یرچسب هم مانند طراحی لیبل بستگی به عوامل مختلف دارد. …

طراحی برچسب بطری آبمیوه ادامه »