چاپ لیبل

طراحی لیبل کاغذی

طراحی لیبل کاغذی طراح لیبل کاغذی این نمایش پیش فرض نقش بسیار مهمی در ایجاد تغییرات مربوطه دارد. طراحی لیبل مواد شوینده  ، برای نوشته ها نیز بهتر است از رنگ سیاه استفاده شود، البته در برخی از موارد زمانی که پس زمینه ی لیبل سیاه رنگ باشد امکان استفاده از رنگ مشکی برای نوشته …

طراحی لیبل کاغذی ادامه »