چاپ لیبل

فروش انواع ریبون رزین

فروش انواع ریبون رزین فروش انواع ریبون رزین  نوارهای انتقال حرارتی موم/رزیناینها روبان هایی هستند که بر اساس مخلوطی از موم و رزین ساخته شده اند. آنها در درجه اول برای مواردی در نظر گرفته شده اند که علائم ایجاد شده با آنها ممکن است در اثر اصطکاک یا خراش در معرض آسیب قرار گیرند. …

فروش انواع ریبون رزین ادامه »