چاپ لیبل

لیبل اثر گذار بر سطح

لیبل اثر گذار بر سطح باید متذکر شویم که لیبل امنیتی اثرگذار بر سطح زیرین TT دارای خصوصیات ویژه ای بوده که شامل: در این نوع لیبل امنیتی دستکاری آن منجر به ظاهر شدن پیغام OPEN VOID  بر روی لیبل و سطح زیرین آن می شود، که مشاهده این پیام نشانه بازشدن لیبل است. اين برچسب‌ها توسط ظاهر …

لیبل اثر گذار بر سطح ادامه »