چاپ لیبل

لیبل (برچسب) حرارتی 

لیبل (برچسب) حرارتی  لیبل (برچسب) حرارتی  است که به صورت رول بوده و در لیبل پرنتر قرار می گیرد و عمل چاپ روی آنها انجام می شود. این لیبل ها سازگار با اکثر لیبل پرینترهای موجود در بازار می باشد. رول لیبل کاغذی سه ردیفه 35×25 شامل 6000 عدد لیبل با ابعاد 3.5 در 2.5 سانتی …

لیبل (برچسب) حرارتی  ادامه »