چاپ لیبل

لیبل حرارتی ترمال

لیبل حرارتی ترمال لیبل حرارتی ترمال ( برچسب حرارتی ) مصارف گوناگونی دارد. از جمله مصارف لیبل حرارتی مصرف آزمایشگاهی ان قابل ذکر است. که از لحاظ چسب میتوان این لیبل را طبقه بندی کرد. لیبل حرارتی مخصوص لوله های ازمایشگاهی شیشه ای با قابلیت مجدد بر روی لوله ازمایشگاهی دیگر بدون اثر گذاری چسب …

لیبل حرارتی ترمال ادامه »