چاپ لیبل

لیبل خام آزمایشگاهی

لیبل خام آزمایشگاهی در سیستم کامپیوتری آزمایشگاهی مستند می شود که آزمایش بر روی یک نمونه بدون برچسب انجام شده است تا این اطلاعات در گزارش های اولیه و نهایی ظاهر شود. زمان دریافت نمونه در آزمایشگاه، زمانی است که تمام اطلاعات به دست می‌آید، نه زمانی که نمونه ارسالی نادرست برای اولین بار به …

لیبل خام آزمایشگاهی ادامه »