چاپ لیبل

لیبل خرد شونده

لیبل خرد شونده لیبل خردشونده که در برخی موارد به آن لیبل امنیتی ، لیبل اموال و یا منهدم شونده نیز گفته می شود جهت اموال گردانی در سازمانها و شرکتها و یا کاربرد های امنیتی که نیاز است در صورت برداشتن لیبل ، لیبل مخدوش شود استفاده می شود. لیبل خرد شونده یا همان …

لیبل خرد شونده بیشتر بخوانید »