چاپ لیبل

لیبل سلفونی

لیبل سلفونی لیبل سلفونی به هر کاغذی که روی یک سمت آن چاپ انجام می شود و سمت دیگر آن خاصیت چسبندگی دارد، لیبل،برچسب یا کاغذ پشت چسبدار می گویند. در واقع تنها تفاوت کاغذ معمولی و لیبل، همین خاصی چسبندگی لیبل هاست. لیبل ها جنس های متفاوتی دارند که در ادامه به معرفی و …

لیبل سلفونی ادامه »