چاپ لیبل

لیبل چاپی کیسه خون

لیبل چاپی کیسه خون لیبل چاپی کیسه خون در طول عمر خود، آنها را در یخچال یا فریزر نگهداری می کنند و به طور محکم در کنار هم بسته بندی می شوند. مارکو پیتارینن، مدیر بخش، داروسازی، UPM Raflatac می گوید: برچسب اهدای خون باید به برچسب سازنده کیسه های خون پایبند باشد. در تمام …

لیبل چاپی کیسه خون ادامه »