چاپ لیبل

لیبل چسبی کیسه خون

لیبل چسبی کیسه خون لیبل چسبی کیسه خون را طبق پروتکل‌ها و رویه‌های مرکز خود انجام دهید. به محض اتمام جمع‌آوری، ویژگی ایمنی روی سوزن را درگیر کنید تا از آسیب ناشی از سوزن جلوگیری شود. همه لوله ها را معکوس کنید تا خون به اندازه کافی با مواد افزودنی مخلوط شود. تصویر با عنوان …

لیبل چسبی کیسه خون ادامه »