مزایای دستبندهای بیمارستانی:

چاپ لیبل

مزایای دستبندهای بیمارستانی

مزایای دستبندهای بیمارستانی مزایای دستبندهای بیمارستانی دستبند های بیمارستانی (مچ بند بیمارستانی) به مراکز بیمارستانی این امکان را می دهد که مشخصات بیمار را در هنگام پذیرش، ثبت نموده و قابل ردیابی باشد. از مزیت های دیگر این مچ بندهای بیمارستانی، تحت شرایط مختلف، مخدوش نمی شود و در شرایط مرطوب و حتی مواد ضدعفونی کننده، …

مزایای دستبندهای بیمارستانی ادامه »

 خرید دستبند بیمارستانی

 خرید دستبند بیمارستانی با استفاده از دستبند یا مچ بند بیمارستانی مشخصات بیمارانی که در بیمارستان پذیرش شده اند به راحتی ثبت و قابل ریابی هستند. که این اطلاعات تحت هیچ شرایطی قابل مخدوش کردن نبوده و با آب و مواد ضدعفونی کننده از بین نمی رود. خرید دستبند بیمارستانی از مزایای مهم دستبندهای بیمارستانی …

 خرید دستبند بیمارستانی ادامه »

پیمایش به بالا