chaplable

مشخصات دستبند شناسایی بیمار

مشخصات دستبند شناسایی بیمار مشخصات دستبند شناسایی بیمار شناسه های بیمار هدف از مچ بند بیمار شناسایی منحصر به فرد بیمار است. در حال حاضر، شناسه های بیمار مورد استفاده در یک مچ بند در سراسر NHS و گاهی اوقات در یک سازمان استاندارد نشده است. مقدار اطلاعات روی یک مچ بند به طور پیوسته …

مشخصات دستبند شناسایی بیمار بیشتر بخوانید »