چاپ لیبل

مشخصات دستبند شناسایی نوزاد

مشخصات دستبند شناسایی نوزاد مشخصات دستبند شناسایی نوزاد دستبند‌های بیمارستانی چند سالی است که در دنیا مطرح شده و در کشور ما حدود چند سال است که مورد استفاده قرار می‌گیرد و فوق‌العاده استقبال خوبی از آن‌ها شده است. مکانیزم چاپ در دست بند رولی بیمار زبرا به صورت حرارتی است که تا ۱۴ روز …

مشخصات دستبند شناسایی نوزاد ادامه »