مچبند شناسایی بیماران

چاپ لیبل

دستبند شناسایی بیمار کرونایی

دستبند شناسایی بیمار کرونایی مچ بندهای شناسه بیمار به عنوان مچ بندهای لیزری یا آنهایی که با انتقال حرارتی در هنگام پذیرش بیمار چاپ می شوند در دسترس هستند. مچ بند بلافاصله به مچ دست بیمار متصل می شود و تنها با از بین بردن عمدی آن می توان آن را جدا کرد. تا زمان …

دستبند شناسایی بیمار کرونایی ادامه »

چاپ لیبل

مچبند شناسایی بیماران

مچبند شناسایی بیماران مچبند شناسایی بیماران با استفاده از مچ بند بارکد، به راحتی می توان رکورد بدون خطا را حفظ کرد. قبل از اجرای نوار بارکد، این یک فرآیند پر زحمت و اغلب نادرست بود. اگر مچ بند بارکد به بیمار ارائه نشود یا مچ بند شناسه بیمار حاوی اطلاعات دقیق برای شناسایی نباشد، …

مچبند شناسایی بیماران ادامه »

پیمایش به بالا