چاپ لیبل

مچ بند بیمارستانی زبرا خردسال 

مچ بند بیمارستانی زبرا خردسال   مچ بند بیمارستانی زبرا خردسال ZEBRA Z-Band Child، برای شناسایی کودکان بستری شده در بیمارستان، مورد استفاده قرار می‌گیرد. مچبند یا دست بند‌های شناسایی در رنگ‌ها و ابعاد مختلف تولید می‌شوند که سایز‌ متوسط آن‌ها برای کودکان مناسب است. چاپ اطلاعات بیمار روی این دستبند‌ها توسط دستگاه لیبل پرینتر …

مچ بند بیمارستانی زبرا خردسال  ادامه »