چاپ لیبل

مچ بند بیمار

مچ بند بیمار مچ بند بیمار همانطور که در انجام تحقیقات بازار برای برنامه موبایل Mother’s Milk برای شناسایی و احراز هویت بیمار آموختیم، مشکلات شناسایی نادرست از نظر دامنه جهانی هستند. ما گزارش‌های بین‌المللی متعددی از اشتباهات مربوط به تغذیه نادرست شیر مادر به نوزادان نارس و در معرض خطر پیدا کردیم. به عنوان …

مچ بند بیمار ادامه »