چاپ لیبل

مچ بند شناسایی بیمار اورژانسی

مچ بند شناسایی بیمار اورژانسی   روش شناسايي: خوداظهاري بيمار(در صورت هوشيار و بالغ بودن در صورتي كه كودك و ناتوان و معلول باشد از والدين و يا همراه و ولي قانوني وي سوال پرسيده مي شود و با باند شناسايي بيمار و پرونده تطابق داده مي شود) نكته: اسامي مشابه بر روي پرونده درج مي …

مچ بند شناسایی بیمار اورژانسی ادامه »