چاپ لیبل

مچ بند شناسایی

مچ بند شناسایی مچ بند شناسایی یک بیمار ممکن است در بخش‌های مختلف بیمارستان بماند و توسط بسیاری از متخصصان (کارکنان اداری، پرستاران، پزشکان و غیره) درمان شود. بنابراین ضروری است که هویت و سابقه بیمار بررسی شود تا از هرگونه خطر خطای پزشکی جلوگیری شود. به همین دلیل است که HAS (Haute autorité de …

مچ بند شناسایی ادامه »