چاپ لیبل

ناظر چاپ قبل چاپ نهایی

ناظر چاپ قبل چاپ نهایی ناظر چاپ قبل چاپ نهایی  قبل از چاپ برچسب ها، سه تنظیم بزرگ چاپگر برای بررسی اندازه کاغذ، نوع کاغذ و مقیاس بندی صفحه هستند. با این حال، این می تواند مشکل باشد زیرا بسته به سازنده چاپگر شما می توان این تنظیمات را به روش های مختلف نامگذاری کرد. …

ناظر چاپ قبل چاپ نهایی ادامه »