ریبون رزین

ریبون رزین مواد: موم، رزین موم، رزین الف. چگونه مواد روبان را انتخاب کنیم؟ اگر روی برچسب کاغذی چاپ کنید، معمولاً روبان مومی را انتخاب کنید. روی برچسب PP یا برچسب کاغذ گلسوی وجود دارد، نوار رزین مومی را انتخاب کنید. روی برچسب PET، پی وی سی و غیره چاپ کنید، روبان رزین را انتخاب …

ریبون رزین ادامه »