چاپ افست رول صدفی

چاپ افست رول صدفی برچسب های حرارتی از گرما برای ایجاد یک تصویر استفاده می کنند. انتقال حرارتی از یک روبان حرارتی استفاده می کند که در آن گرما از سر چاپ، روبان را آزاد می کند که آن را به سطح برچسب متصل می کند. تصاویر حرارتی مستقیم زمانی ایجاد می‌شوند که گرمای هد …

چاپ افست رول صدفی ادامه »