چاپ لیبل

چاپ انواع لیبل

چاپ انواع لیبل چاپ انواع لیبل انواع مختلفی لیبل در چاپ لیبل  می‌شود. بعضی از این لیبل‌ها به منظور تبلیغات برای محصول به کار می‌روند. انواعی از لیبل‌های چاپی در مجموعه چاپ لیبل بر روی میوه به‌کار می‌روند. نمونه دیگر لیبل سلفون براق می‌باشد. این محصول حالت براق و گلاسه دارد. لیبل سلفون براق روی محصولات به …

چاپ انواع لیبل ادامه »