چاپ لیبل

چاپ برچسب اصالت کالا

چاپ برچسب اصالت کالا چاپ برچسب اصالت کالا برای خرید لیبل وزارت بهداشت باید شرایط و ضوابطی رعایت شود. در واقع بدون داشتن این شرایط، شما قابلیت خرید لیبل های وزات بهداشت را نخواهید داشت. برای این کار لازم است ابتدا وارد سامانه غذا و دارو شده و اطلاعات مورد نظر را در آن ثبت کنید. …

چاپ برچسب اصالت کالا ادامه »