چاپ لیبل

چاپ برچسب ضدیخ

چاپ برچسب ضدیخ نور مستقیم خورشید و اشعه ماوراء بنفش باعث تغییر رنگ، محو یا سیاه شدن برچسب ها در طول زمان می شود و در نتیجه به طراحی برچسب آسیب می رساند. اگر محیطی که لیبل های خود را در آن نگهداری می کنید. در معرض این شرایط است و نمی توان آنها را …

چاپ برچسب ضدیخ ادامه »