چاپ لیبل

چاپ لیبل امنیتی void

چاپ لیبل امنیتی void 1.مواد برچسب مناسب را انتخاب کنید مواد برچسب جزء ضروری تولید برچسب امنیتی است. مواد لیبل باید بادوام و مقاوم در برابر دستکاری باشد و اطمینان حاصل شود که هرگونه تلاش برای برداشتن برچسب منجر به آسیب قابل مشاهده می شود. مواد لیبل امنیتی برخی از مواد برچسب محبوب برای برچسب …

چاپ لیبل امنیتی void ادامه »