چاپ لیبل

چاپ لیبل دارویی

چاپ لیبل دارویی جدا از سایر بخش ها، سه جزء، یعنی زیبایی شناسی تمیز، مینیمالیستی و استریل، به طور کلی در برندسازی دارویی دنبال می شود. اما در زمان حاضر، می‌توان مشاهده کرد که بسیاری از شرکت‌های مواد غذایی و نوشیدنی نیز به سمت استراتژی‌های برندسازی پزشکی روی آورده‌اند و سبک‌هایی را برعکس آنچه انتظار …

چاپ لیبل دارویی ادامه »